1. Odstranění běžných poruch a závad v bytech, jako jsou např. výměna sifonů, vodovodních baterií, splachovacích zařízení, jističů, zásuvek, vypínačů, čištění kanalizačních odboček z bytů ke stoupačkám - které bezprostředně neohrožují provoz domu a jiné byty, si zajišťují a hradí vždy vlastníci bytů. 
  2. Poruchy a závady, které bezprostředně ohrožují dům, se bezodkladně ohlašují havarijním službám, a to podle situace i bez souhlasu výboru společenství. Telefonní čísla jsou na nástěnce domu.
  3. Nepřetržitou pohotovostní službu pro vyprošťování osob z výtahů zajišťuje pro dům podle smluvního ujednání firma SHINDLER, telefon: GSM brána uvnitř kabiny podle návodu, dispečink 844 844 808.
  4. Dojde-li k úniku vody a není možné ji zastavit uzavřením ventilu v bytě (porucha uzávěru na stoupačce, uživatel bytu není přítomen aj.), potom osoba, která únik vody zjistí, uzavře uzávěr přívodu studené vody umístěný v sušárně domu, nebo uzávěr přívodu teplé vody umístěný v místnosti vlevo po vstupu do chodbičky před kanceláří společenství s označením dveří UZÁVĚRY ÚT a TV. V této místnosti je i uzávěr přívodu tepla pro případ úniku vody z radiátorů, kdy ji nejde zastavit ventilem na radiátoru v bytě. Uzávěr plynu pro byty C je v sušárně, pro byty D je v chodbičce před kanceláří společenství a pro byty A a F v chodbě ke sklepním kójím před zasedací místností.Uzávěry jsou označeny visačkou. 
  5. Klíče od zámků dveří do prostorů s výše uvedenými uzávěry jsou popsány a uloženy v prosklené skříňce umístěné naproti výtahům v přízemí domu. Přístup ke klíčům je po rozbití skla skříňky. V neprosklené skříňce jsou k případnému použití uloženy klíče od místností v přízemí domu, v nichž jsou uzávěry ke stoupačkám k jednotlivým bytům a univerzální klíč od dveří všech chodeb k bytům – klíč od této skříňky je v prosklené skříňce. Skříňky jsou pod dohledem kamer.
  6. Informaci o uzavření uzávěrů oznámí tato osoba písemně ihned na nástěnce domu a v denní době výboru společenství vlastníků, včetně předání klíčů od zámků dveří.
  7. Pro rychlé opuštění domu se ke stálému odemknutí dveří hlavního vchodu do domu použije podle situace požární vypínač (zelená skříňka na stěně vedle dveří). Siréna bude houkat do vypnutí vypínače. Výjimečně je možné odemknout i dveře zadního vchodu - klíč je uložen v neprosklené skříňce. Dveře se nechají odemčené.