Pozvánka na shromáždění Společenství vlastníků Psohlavců 1498/57, Praha 4 – Braník, IČ 067 31 759, se sídlem Psohlavců 1498/57, 147 00 Praha 4 - Braník, které se bude konat ve čtvrtek dne 28. dubna 2022 od 18,00 hodin v zasedací místnosti domu na adrese Psohlavců 1498/57, Praha 4

Program:

  1. Volba předsedajícího a zapisovatele schůze
  2. Zpráva výboru o správě domu v roce 2021
  3. Zpráva o hospodaření v roce 2021, Konečný rozpočet za rok 2021, Vyúčtování pokladny 2021 a Účetní závěrka 2021
  4. Návrh na zvýšení záloh na služby od 1.6.2022
  5. Celková výměna elektrické instalace a zařízení ve společných částech domu
  6. Rozpočet na rok 2022, včetně Plánu oprav, údržby, kontrol a revizí na rok 2022
  7. Opatření  k ochraně osobních údajů (GDPR)
  8. Různé
  9. Závěr

V Praze dne 12. dubna 2022

Antonín Hájek v.r., předseda výboru
Mgr. Olga Zůnová v.r., místopředseda výboru